Sidhuvudbild

Om förskolan

Solblommans förskola öppnade den 2 januari 1991. Vi var Sveriges första personalkooperativ och 1993 blev vi kommunens första aktiebolag inom barnomsorgen. 1995 flyttade vi till våra nuvarande lokaler som ligger i ett lugnt villaområde med bra utemiljö. Utegården ligger parallellt längs med enplansvillan.

Vi bedriver en pedagogisk verksamhet enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Förskolan arbetar tematiskt vilket innebär att barnen får möjlighet till ett mångsidigt lärande. Temat bestäms (påverkas av) utav barnen och arbetas utifrån barnens intresse och behov. Vi använder oss också utav ipads vid planering och tillsammans med barnen i verksamheten.

För oss är det viktigt att barnen är med och har inflytande i verksamheten. På förskolan förespråkar vi lärandet genom leken. Det ger bättre självkänsla och samspel mellan barnen.
På förskolan använder vi oss av arbetssättet se, höra, göra tillsammans med barnen. Alla barn är olika vilket innebär att de lär, utvecklas och utmanas på olika sätt. Vår personal har ett genuint intresse för barn och det är ett grundkrav. Pedagogerna har som uppgift att vara medresenär, vägledare och handledare till barnen. Hos oss på Solblommans förskola har vi en tydlig gemensam barnsyn. Den innebär att vi värnar om ditt barns kreativitet och naturliga nyfikenhet, barns kunskap, lyfter olikheter och likheter och att vi ser till att ditt barn får möjlighet att samarbeta och utveckla kunskaper tillsammans med andra. Barnen är det viktigaste och det måste synas i allt vi gör. Solblommans förhållningssätt präglas av öppenhet och en lyhördhet inför barnen och deras tankar. Att möta barnen där de är ger dem möjlighet att forma sin egen kunskap.

Förskolan har fyra avdelningar. Två för de mindre barnen, som heter Kaniner och Björnar. Där är barnen ca 1-3 år. Vidare finns där två avdelningar för de lite större barnen, som heter Elefanter och Lejon. Där är barnen ca 3-5 år.

Förskolan håller stängt två dagar per termin för personalens studiedagar.

Simning
När barnen går på Elefanter och Lejon får de möjlighet att följa med till badhuset Vanningen. Varje termin får barnen bada 10 gånger mot en extra avgift som betalas av vårdnadshavarna. I bassängen med barnen är där alltid vuxna både pedagoger från förskolan och instruktörer från Vellinge-näsets simklubb.
Barnen får vatten vana och lär sig ta ansvar, utvecklar sin motorik, koordination och kroppsuppfattning

Personal
Förskolans personal består av utbildade förskollärare och barnskötare.
Våra pedagoger arbetar för att synliggöra leken genom att delta, inspirera och ge leken tid och utrymme. Vår strävan är att vara samma personal dvs lösa frånvaro i första hand genom att Solblommans pedagoger utökar sina timmar och därefter genom att ta in "fasta" vikarier. Vi anser att det är viktigt för både barnen och vårdnadshavare att det är personal som barnen känner igen. Detta resulterar i att det känns tryggt för alla parter. Solblomman strävar efter att vara en "liten och familjär" förskola.

Föräldrasamverkan
Vi anser att en öppen och informativ kontakt mellan vårdnadshavare och personal är viktigt och leder till det bästa för barnet. Har man funderingar, synpunkter eller vill prata är ni alltid välkomna att kontakta oss.
Vi erbjuder individuella samtal med barnet i fokus en gång per termin.

Måltider
Maten som serveras på förskolan är både hemlagad och varierande och tillagas på förskolan av vår egna kokerska Anette.

Elevhälsan
Via Elevhälsan i Vellinge kommun har vi tillgång till specialpedagog, logoped och psykolog.

Tyra-appen
På Solblomman använder vi oss utav en app som heter Tyra. Via denna appen får ni som vårdnadshavare info om vad barnen har gjort under dagen, viktiga datum, matsedel mm. Mer information om tyra hittar ni på deras hemsida: https://tyra-appen.se/

Kösystem och avgift
Förskolans kösystem och dess kriterier vid tillsättning är:
• syskonförtur
• ködatum
• närhetsprincipen

Förskolans avgift är inkomstbaserad och reglerad enligt maxtaxa. Avgiften betalas i förskott och varje månad. Information om nuvarande avgifter finner ni på Vellinge kommuns hemsida: http://www.vellinge.se
Barnen är försäkrade under sin vistelse på förskolan genom Protector samt under färd till och från förskolan.
Skadeanmälning sker via Protectors hemsida:
https://www.protectorforsakring.se
tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall
För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring
E-mail: skador@protectorforsakring.se
Tel: +46 (0)8-410 637 00

Uppsägning av platsen sker skriftligen och uppsägningstiden är två månader.
Blankett för ansökan finner ni här: http://www.solblomman.se/solblomman/extern/ansokan-om-plats.htm
Blankett för uppsägning finner ni här: http://www.solblomman.se/solblomman/extern/uppsagning.htm


Välkommen med din ansökan till oss!
Vid frågor och funderingar tveka inte att kontakta oss,
Anita Levau, Rektor och Louise Holmberg, bitr rektor.