Sidhuvudbild

Målsättning

Att till vårdnadshavare tillhandahålla god barnomsorg som ett komplement till hemmet.

Detta uppnås genom

m_pol1.gif att hålla hög kvalitet på verksamheten, förstklassiga prestationer, engagemang och hög kompetens.

m_pol1.gif att visa omtanke om barnen och ge trygghet och familjär stämning samt respekt för individen.

m_pol1.gif att ha god samverkan med vårdnadshavare och skolan.

m_pol1.gif att ge god service bland annat genom flexibilitet.

m_pol1.gif att barnen skall utvecklas i sin egen takt till självständiga individer.

m_pol1.gif att barnen lär sig ta ansvar och visa hänsyn till varandra, men också till naturen samt andra levande varelser.

m_pol1.gif att barnen får vattenvana.