Sidhuvudbild

Inskolning

Förskolan skall lägga grunden till ett livslångt lärande och arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan. (Lpfö 18).

Även om barn är olika behöver alla barn en inskolningsperiod. Perioden ser inte lika ut för alla barn. En bra inskolning ger ett fortsatt bra samarbete mellan pedagoger och föräldrar. På lite sikt är förälderns fortsatta liv på arbetet och i hemmet beroende av att det fungerar bra på förskolan. Det är värt att satsa lite tid i början.

Inskolningen kan vara mellan 1- 2 veckor. Under inskolningen kommer vi att vara både inne och ute. Barnet behöver kläder som passar för alla väder och extra ombyte.

När det är tid att säga ”hejdå” till sina föräldrar, är vår erfarenhet att det är enklast och bäst för barnet med tydliga och korta avsked. När vi har bestämt oss för att föräldern ska gå säger vi hejdå på det sätt som barn och föräldrar tycker är bäst (vinkar, kramar, pussar) det är viktigt att föräldern aldrig smiter iväg. Det är vanligt att barnet blir ledset den första tiden.

Pedagogerna har full förståelse för att föräldern tycker det är svårt att lämna sitt barn, speciellt när barnet är ledset. Om föräldrarna känner oro går det bra att ringa förskolan. En del barn leker inte så mycket den första tiden utan iakttar, kanske i en pedagogs knä, innan de börjar utforska avdelningen. Föräldrarna ska känna sig trygga och pedagogerna ska börja utveckla en tillitsfull relation med familjen när barnet ska lämnas själv första gången. Det är vanligt att barnen sover oroligt, vaknar och vill vara extra nära sina föräldrar efter inskolningen.

Föräldern har viktiga kunskaper om barnet som vi behöver veta. T.ex. vad de tycker om att leka med, hur de vill bli tröstade, hur de brukar somna osv. Detta är mycket värdefull information för oss som ska ta hand om ditt barn framöver.

UPPFÖLJNING

Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning är viktig. Föräldrarna ger pedagogerna viktig information om barnet när de lämnar. Pedagogerna berättar hur barnet har haft det på förskolan vid hämtning. En tid efter avslutad inskolning erbjuds ett inskolningssamtal där vi utvärderar inskolningen.

Vår förhoppning är att föräldrar efter inskolningen känner att Solblommans förskola i enighet med läroplanen erbjuder en rolig, trygg och lärorik verksamhet, samt att vi tillsammans påbörjat förskolans arbete med att lägga grunden till barnets livslånga lärande.