Sidhuvudbild

Uppsägning

Enligt det ömsesidiga avtalet om förskoleplats är uppsägningstiden 2 (två) kalendermånader. Uppsägningstiden startar vid närmast kommande månadsskifte efter att uppsägningen kommit förskolan tillhanda.

Öppna blanketten, fyll gärna i den på datorn, samt skriv ut den.

Glöm inte skriva under annars gäller inte uppsägningen. Skicka in eller lämna till Solblomman.

Klicka här för att öppna blanketten